De Drie Bogen en Het Paddendael

...een begrip in en rond Neerpelt.

Het gaat om drie boogbruggen waarover de spoorlijn richting Achel liep. De spoorlijn liep op een hoge berm naar de kanaalbruggen, daarom moesten doorgangen voor de veldwegen worden gemaakt. Dat werden de Drei Bogen.

In 1993 waren de Drei Bogen er bijna niet meer. Zandexperts zagen, na het afschaffen van de lijn Neerpelt-Achel-Eindhoven, geldgewin in deze berm. Duizenden kubieke meters gele zand lagen daar maar voor het opscheppen. Attente omwonenden en wandelaars luidden onmiddellijk de alarmklok.

Samen met de plaatselijke afdeling van Natuurpunt werden acties ondernomen, zodat het afgraven voorkomen werd. Deze berm is nog steeds eigendom van de NMBS. Ondertussen is dit gebied in beheer van Natuurpunt Neerpelt en erkend als natuurgebied. Als eerste conservator werd de heer Pierre Geunes aangesteld.

Begin jaren '90 werd een oude ongebruikte ‘boog’ aan weerszijde dichtgemetseld. De nodige openingen werden beneden en boven gelaten voor amfibieën en vleermuizen. Deze boog doet nu dienst als overwinteringplaats voor deze diertjes.

Regelmatig wordt de Amerikaanse vogelkers gekapt om zomereik en andere inheemse bomen en struiken een optimale groeikans te geven. In 1994 mochten we onze eerste gast verwelkomen... een Bruine Grootoorvleermuis.

Vlak tegen de talud ligt nog een oude kikkerpoel van 30 are. Deze poel werd vroeger gebruikt als stortplaats en is inmiddels hersteld in zijn oorspronkelijke staat door Natuurpunt Neerpelt in samenwerking met het Provinciebestuur en de gemeente Neerpelt.

Het “Paddendael” is terug een mooi wandelgebied geworden, waar je kwakende kikkers en rondvliegende juffers en libellen kunt waarnemen.

Conservator: Paul Vangerven.